Czy to działa

Czy to działa?

Czy hipnoza i hipnoterapia działają?

Mówiąc krótko odpowiedź brzmi tak! Na ten moment są silne dowody na to, że hipnoterapia leczy depresję, syndrom jelita drażliwego, nałogi, nadwagę oraz wywołuje analgezję czyli znieczulenie. W przypadku innych schorzeń badania są dalej prowadzone. Wydaje się jednak na ten moment, że hipnoterapia nadaje się najlepiej dla osób z odpowiednimi właściwościami poznawczymi (więcej w sekcji mechanizmy działania hipnozy). Jak pokazują badania najlepsze efekty przynosi jednak połączenie terapii psychoanalitycznej lub poznawczo behawioralnej z hipnozą. Takie połączenie daje dużo lepsze efekty terapeutyczne. Poniżej znaleźć można linki do kilku metaanaliz badań nad skutecznością hipnoterapii.

Autorzy Badanie Wynik Link
GH Montgomery, KN DuHamel Meta analiza badań nad efektem analgezji (zniesienia bólu w hipnozie) Hipnoza była skuteczna u 75% osób i przynosiła faktyczną ulgę w bólu. https://www.researchgate.net/profile/Guy_Montgomery/publication/12546591_A_meta-analysis_of_hypnotically_induced_analgesia_How_effective_is_hypnosis/links/56673c7408aef42b57875933.pdf
I Kirsch, G Montgomery, G Sapirstein Meta analiza wykorzystania hipnoterapii w połączeniu z terapią poznawczo behawioralną Ponad 70% pacjentów uzyskało lepszy rezultat terapii w porównaniu do grupy korzystającej tylko z terapii poznawczo behawioralnej. http://hc.rediris.es/pub/bscw.cgi/d4527350/Kirsch-Hypnosis_adjunct_cognitive_behavioral_psychotherapy.pdf
J Richardson, JE Smith, G McCall Hipnoza w eliminowaniu skutków ubocznych chemioterapii raka Znaczna większość pacjentów, a szczególnie dzieci uniknęła skutków obocznych chemioterapii takich jak wymioty. Grupą porównawczą były osoby poddawane standardowemu leczeniu. http://empresa.rediris.es/pub/bscw.cgi/d5000081/Richardson-Hypnosis_nausea_vomiting_cancer_chemotherapy.pdf

 

 

Co wyleczysz za pomocą hipnoterapii:

  • Depresja
  • Fobie
  • Ból somatyczny
  • Choroby psychosomatyczne
  • Nałogi
  • PTSD

W przypadku innych zaburzeń hipnoza i hipnoterapia są skuteczną techniką pozwalająca na osiąganie lepszych rezultatów terapeutycznych.

Comments are closed.