Jak wybrać hipnoterapeutę?

Wybór terapeuty.

W wielu krajach, w tym w Polsce, nie jest uregulowane prawo w odnoście wykorzystywania hipnozy i hipnoterapii. Co więcej w Polsce nie jest uregulowane prawo w kontekście psychoterapii, a ustawa o zawodzie psychologa jest właściwie martwa. Już od kilku lat toczą się prace nad wspomnianymi wcześniej ustawami, ale na ten moment  nie widać porozumienia ze strony środowisk psychoterapeutycznych, dlatego nie wiadomo tak naprawdę jak długo te pracę będą trwały. Jak w związku z tym mieć pewność, że dana osoba jest odpowiednio wykwalifikowana, aby prowadzić terapię ? Polskie PTP czyli towarzystwa psychologiczne i psychiatryczne zwracają szczególną uwagę na wykształcenie pierwotne terapeutów i na kursy przyjmowani są psycholodzy, lekarze, a w dalszej kolejności osoby z innym wykształceniem humanistycznym jak np. pedagodzy czy socjolodzy. Ośrodki szkolące w psychoterapii zgrupowane w Polskiej Konfederacji Psychoterapii dopuszczają też możliwość kształcenia w psychoterapii osób z innym wykształceniem (podobnie jak w modelu Austriackim). Praktykowanie psychoterapii dopuszcza się już na pierwszym roku w przypadku psychologów i lekarzy, a w innych specjalnościach po pierwszym lub drugim roku kursu. W przypadku hipnoterapii brak jakichkolwiek polskich wytycznych, dlatego warto się tu odnieść do standardów   International Society for Hypnosis, międzynarodowego towarzystwa skupiającego klinicystów i naukowców badających hipnozę. ISH uważa że hipnoterapię powinni stosować psycholodzy, lekarze i dentyści po odpowiednim kursie oraz w zakresie swoich kompetencji. Oznacza to, że psycholodzy i psychiatrzy używać jej będą w psychoterapii, pozostali lekarze i dentyści do pracy w kontekście bólu somatycznego pacjentów. Warto zatem przed wybraniem hipnoterapeuty dowiedzieć się o jego kwalifikacjach, ponieważ raczkujący ciągle temat hipnoterapii i psychoterapii w Polsce sprzyja wykorzystaniu tego przez wiele niewykwalifikowanych osób.  

Pamiętaj!

Hipnoterapeuta z odpowiednimi kwalifikacjami to lekarz lub psycholog posiadający ukończony kurs hipnoterapii.

Comments are closed.