O TSR

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (z ang. solution focused brief therapy) swoje początki miała w latach 70 w stanach, a jej twórcami byli Steve de Shazer (uczeń Miltona Ericksona) oraz Insoo Kim Berg. TSR zbudowano w oparciu o nauki Ericksona i terapię systemową. Trzy główne założenia tego nurtu to:

  1. Jeśli coś działa, rób tego więcej.
  2. Jeśli coś nie działa, rób coś innego.
  3. Jeśli coś się nie zepsuło – nie naprawiaj tego

W Polsce dołożono czwarte założenie: życie jest proste, nie komplikuj!

Podczas gdy klasyczne nurty psychoterapeutyczne skupiają się w swojej pracy na problemach i diagnozie psychopatologicznej, w nurcie TSR kładzie się głównie nacisk na to, czego człowiek potrzebuje i co chciałbym on osiągnąć. Zwraca się uwagę na to, jakie są mocne strony klienta, który postrzegany jest, jako osoba pełna zasobów i kompetencji. Tak naprawdę to klient jest ekspertem od swojego życia, a terapeuta pomaga mu wydobyć to, co najlepsze, aby w jak najlepszy sposób osiągnąć swoje cele. Takie pozytywne podejście do terapii pozwala klientom uwierzyć w siebie i zdobyć siły na to, aby zmierzyć się z każdym życiowym wyzwaniem. To, co jeszcze odróżnia TSR od innych nurtów to czas, jaki pracujemy z klientem. TSR z założenia jest terapią, która ma pomóc jak najszybciej, dlatego średnia ilość spotkań z klientem to 6, ale praca z klientem nastawiona jest na to, aby pomóc mu już po pierwszym.

Comments are closed.