Zasady panujące w gabinecie

Regulamin

 1. W gabinecie przyjmowane są osoby dorosłe, pary, rodziny, młodzież (za zgodą prawnych opiekunów), które wyrażają zgodę na spotkanie i akceptują niniejszy Regulamin.
 2. Psychologa/Psychoterapeutę obowiązuje zasadą poufności, czyli pozostawia wyłącznie dla siebie wszystkie informacje, w posiadanie których wszedł w związku z wykonywaniem psychoterapii.
 3. Termin spotkania z psychologiem/psychoterapeutą może ustalić telefonicznie /tel. 500 708 638/ wyłącznie osoba zainteresowana udziałem w psychoterapii lub jej prawny opiekun.
 4. Sesje pomocy psychologicznej/psychoterapii poprzedza konsultacja /najczęściej 1 do 3 spotkań/, w wyniku której określa się cel pracy, częstotliwość spotkań i prawdopodobny czas trwania pomocy psychologicznej/psychoterapii, obowiązujące zasady spotkań.
 5. Czas trwania konsultacji oraz sesji wynosi maksymalnie 50 min. i podlega opłacie zgodnie z obowiązującym cennikiem. Pacjent płaci za pomoc psychologiczną/psychoterapię przed lub po konsultacji/sesji.
 6. Osoba, która umówiła się na konsultację lub sesję, a nie zgłosiła woli odwołania spotkania w umówionym terminie zobowiązana jest dokonać płatności za spotkanie zgodnie z cennikiem.
 7. W przypadku spóźnienia się Pacjenta na konsultację lub sesję, czas spotkania nie jest przedłużany, a opłata nie jest zmniejszana.
 8. Sesję należy odwoływać najpóźniej 24 godziny przed umówionym wcześniej terminem; odwołana sesja nie podlega wtedy opłacie. Pacjent płaci za sesję, w której nie uczestniczył i której nie odwołał w wymaganym terminie.
 9. Pacjenci – w ważnych dla siebie sprawach – mogą kontaktować się z terapeutą telefonicznie. Rozmowy trwające dłużej niż 15 min. podlegają opłacie.

Koszt sesji:

 • konsultacje – 100 zł
 • miesięczna opłata w terapii psychodynamicznej przy 4 sesjach (1 sesja tygodniowo) – 350 zł
 • miesięczna opłata w terapii psychodynamicznej przy 8 sesjach (2 sesje tygodniowo) – 550 zł
 • hipnoterapia – 150 zł
 • hipnoterapia uzależnień – 250 zł

Comments are closed.